Family Tree 

Something for everyone close by: 
 
Moon River Pleasure Cruiser
Carrick Day Boats: Electric Boat Hire
Electric Bike Hire
The Shannon Blueway
PJ Rigney's Gin Tour 
 
 

Family Tree

Pack up all three generations for a road trip to remember and head to Carrick Plaza Suites for the ultimate family getaway. Our spacious three bedroom apartments are ideal for housing everyone from grandparents to newborn.

Uncover and explore this waterside town with a one-hour cruise on Moon River enjoying some Irish song and fun commentary. Take advantage of the many award winning restaurants on our doorstep. You are spoiled for choice.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Carrick Plaza Suites,
Mercantile Plaza,
Bridge Street,
Carrick-On-Shannon,
Co. Leitrim
N41 WA27

Điện Thoại

0719616266

Email

stay@carrickplazasuites.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0719616266

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách